UPMEnergy
  • Energia
  • Miksi ostaa kalliilla hinnalla kun voi ostaa halvalla
Blogi | 10/13/2021 05:14:00 | 3 min Lukuaika

Miksi ostaa kalliilla hinnalla kun voi ostaa halvalla

Anne Särkilahti

Director, Business Services and Initiatives

Energiansäästöviikolla keskustellaan, kuinka energiaa järkevästi käyttämällä hillitään ilmastonmuutosta ja vähennetään muita ympäristövaikutuksia. Samalla säästyy euroja. Mikäpä se parempaa!

Energiaa kannattaa säästää kaikin tavoin, ja sen jälkeen, kun kaikki on tehty laitteiden tehokkuuden eteen, voi jatkaa vielä kulutusjoustojen avulla. Säästöjä syntyy yhtä lailla, jos laitteita käytetään kalliiden tuntien sijaan halvempina tunteina. Sähkön hinta on erityisesti viime kuukausien aikana ollut paitsi korkealla, myös vaihdellut voimakkaasti. Mitä enemmän uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia verkkoon kytketään, sitä enemmän hinta vaihtelee. Nykytilanne havainnollistaa, että kymmenien eurojen hintaerot megawattia kohden peräkkäisten tuntien välillä ei ole vain kaukaista tulevaisuutta, vaan jo tukevasti tätä päivää.

Kotitalouksien mahdollisuuksista säädellä sähkön käyttöä puhutaan suhteellisen paljon ottaen huomioon miten suuria niiden mahdollisuudet oikeasti ovat verrattuna teollisuuteen, jolla on jo tänä päivänä ratkaisujen avaimet kädessään. Yksi teollisuusprosessi voi kuluttaa sähköä enemmän kuin valtava määrä kotien lämminvesiboilereita. Jos teollisuudessa uskaltaudutaan kyseenalaistamaan perinteiset toimintatavat, on mahdollista optimoida monia asioita: joitain prosesseja voi ajaa yöllä nykyistä enemmän ja huoltaa tarvittava määrä päivällä. Monet prosessit voi laittaa hetkeksi tauolle jos hinnasta sovitaan.

Sähkömarkkinoilla joustavuuden hinta määräytyy joka hetki, ja viime aikojen esimerkit osoittavat, että siitä maksetaan ajoittain hyvä korvaus. Toisin päin ajateltuna, jollei teollinen toimija ole hereillä joka hetki, voi joutua tilanteeseen, jossa on mennyt käyttämään todella kallista sähköä silloin kun se ei olisi ollut välttämättä tarpeen. Tai on ennustettu väärin tarvittavan sähkön määrä ja joudutaan ostamaan lisää tai myymään pois se hyvin huonolla hetkellä. Teollisen toimijan kannattaa tehdä omat laskelmat siitä, mikä on joka hetki kannattavaa ja tarpeellista sähkön käyttöä ja milloin voi valjastaa oman toimintansa tienaamaan rahaa sähkömarkkinoilla uudenlaisilla tavoilla. 

Uusiutuvat energiamuodot ja älykkäät tekniset ratkaisut tuovat energian käyttöön ennennäkemättömiä uudistuksia. Jos haluaa pärjätä kilpailussa, on pysyttävä kehityksessä mukana. Energian säästämisessä arkijärjen käyttö ja määrätietoisuus palkitaan. UPM on omassa toiminnassa huomannut, että kun jokin asia otetaan tarkasteluun ja siihen keskitytään, tuloksia kyllä syntyy. Aivan perusasioita ovat oman kulutuksen huolellinen ennustaminen ja optimointi, joustavuuksien etsiminen ja niiden jokapäiväiseen käyttöön valjastaminen ja kaiken tämän kytkeminen automaattisesti ja digitaalisesti pörssikaupankäyntiin.

Kun tekee energiaprosessistaan mahdollisimman digitaalisen ja tehokkaan, alkaa nähdä datan avulla missä voisi vielä tehdä fiksumpia päätöksiä. Mallinnus ja data-analyysi ovat tehokkaat keinot löytää ne kohdat, joissa euromääräistä säästöä syntyy. Digitalisaation avulla prosessi ja sen mittarit saadaan oikeiksi ja näkyviksi.

Kun teollisella sähkönkuluttajalla, joka voi olla samaan aikaan lisäksi myös sähkön tuottaja, akun omistaja ja tuuli-PPA:n haltija, on säntillisesti kuvattu ja optimoitu sähkönhankintaprosessi, hän pystyy myymään kaiken joustavuutensa sähkömarkkinoille ja hankkimaan lisätuottoja. Alusta loppuun saakka digitaalinen sähkönhankintaprosessi varmistaa kokonaisoptimin kauttaaltaan koko energiaprosessissa, ja samalla maksimaalisen eurojen säästön. Kun teollisuus sähköistyy kovaa vauhtia, kokonaisuuden hallinnalla on entistä suurempi merkitys.

Mikä hidastaa vetyä?
Artikkeli | 6 min

Mikä hidastaa vetyä?

Lue lisää
Uusi raportointityökalu auttaa saavuttamaan 65 prosen­tin päästövähennys­tavoitteen
Artikkeli | 3 min

Uusi raportointityökalu auttaa saavuttamaan 65 prosen­tin päästövähennys­tavoitteen

Lue lisää
Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta
Artikkeli | 3 min

Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta

Lue lisää