UPMEnergy
  • Energia
  • Valvomon väki pitää valot palamassa
Artikkeli | 06/11/2021 06:32:09 | 3 min Lukuaika

Valvomon väki pitää valot palamassa

Tampereella pieni joukko säätää vesivoiman tuotantoa ja järvien pintoja ja käy sähkökauppaa yötä päivää. Työ vaatii hyviä hermoja ja tarkkuutta, sillä tilanteet elävät koko ajan.

UPM Energy -liiketoiminta-alueella yksi sähköntuotannon hermokeskuksista on Tampereen valvomo, josta valvotaan UPM:n omien kahdeksan voimalaitoksen lisäksi kymmenen muunkin vesivoimalaitoksen toimintaa. Kuusihenkisestä tiimistä on aina joku paikalla.

Tilanne elää koko ajan

Kolmivuorotyön parhaita puolia on sekä Teemu Kerttulan että Miika Tuovisen mielestä sen vaihtelevuus.

"Sähkömarkkinat elävät jatkuvasti ja vesitilanteet muuttuvat koko ajan vesistöissä, joten meidän pitää vahtia montaa asiaa yhtä aikaa. Välillä on kiirettä, ja hiljaisimmissa yövuoroissakin tekemistä riittää", Tuovinen sanoo.

Työtä leimaavat pitkälti yksin tehtävä työ, jatkuvasti muuttuvat tilanteet ja tiivis yhteydenpito vesivoimalaitoksiin ja tehtaisiin. Valvomotyössä menestyvät parhaiten ihmiset, jotka kestävät painetta, pystyvät tekemään useita asioita yhtä aikaa ja osaavat ilmaista itseään selvästi.

Tarkkuutta myös tarvitaan. Väärät ratkaisut valvomossa voivat aiheuttaa tappioita sähkömarkkinoilla, laiterikkoja tai jopa loukkaantumisia.

"Jos esimerkiksi voimalaitoksella on huollon takia sukellus käynnissä, generaattorin tehon nostaminen voisi jopa vaarantaa sukeltajan hengen", tiimiä vetävä Kerttula korostaa.

Valot päällä, tulvat kurissa

Käytännössä valvomolaisten työ ei ulkopuolisesta välttämättä näyttäisi kovinkaan jännittävältä – yksi vuorolainen keskellä vilkkuvia näyttöjä.

Tiimi seuraa useilta näytöiltä sähkömarkkinoita, vesivoimalaitoksia ja niiden lupaehtoja sekä tuotanto- ja kulutusennusteita. Jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja päätöksiä tehdään, joilla voi olla suuriakin vaikutuksia.

Vesivoimalaitokset ovat erinomainen keino saada nostettua sähköntuotantoa nopeasti, jos se on esimerkiksi isossa häiriötilanteessa tarpeen.

Isossa mittakaavassa pyrimme osaltamme pitämään kaikilla Suomessa valot päällä.
Teemu Kerttula

Vesivoimalaitoksia säätämällä pystytään myös torjumaan kevättulvia. Juoksuttamalla vettä hyvissä ajoin ennen tulvien alkua järviin ja altaisiin tehdään tilaa sulamisvesille. Valvomolaiset valvovat jatkuvasti, että vesivoimalaitokset noudattavat jokaiselle vesistölle annettuja ympäristölupia.

Tärkeä osa työtä on myös päivänsisäinen kaupankäynti sähkömarkkinoilla, mikä mahdollistaa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon lähellä sähkön toimitushetkeä.

Hyvää henkeä luottamuksesta

Vaihtelevat päivät ja vastuuta – hyvä tiimihenki ja mahdollisuus kouluttautua auttavat jaksamaan välillä hyvinkin hektisissä vuoroissa.

"Meillä panostetaan henkilöstön kehittämiseen ja rohkaistaan osallistumaan koulutuksiin. Se on meille valvomossa tärkeää, sillä luomamme lisäarvo riippuu osaamisestamme tehdä. Meidän on jatkuvasti pidettävä yllä osaamistamme", Tuovinen sanoo.

Sähkömarkkina myös itsessään muuttuu koko ajan. Mukaan tulee uusia elementtejä ja ominaisuuksia, joiden omaksumiseen tarvitaan kouluttautumista ja paneutumista.

Pandemia-aikana tiimihengen ylläpitäminen on hankaloitunut, mutta onneksi tiimiläiset tuntevat toisensa jo hyvin.

Hyvin tehty työ on itsessään kädenojennus tiimiläisille. Oman vuoron aikana pyritään hoitamaan asiat mahdollisimman hyvin, jottei seuraavalle vuorolle jää ikäviä selvitettäviä. Tiimiläiset myös auttavat toisiaan tekemään työnsä hyvin.

"Ihmiset ovat erilaisia ja voivat päätyä samaan lopputulokseen eri reittejä. Luottamus toisiin ja heidän ammattitaitoonsa ylläpitää tiimihenkeä parhaiten."

Katso uusimmat avoimet työpaikkamme

Kesätyöhaku starttasi tänään 1.12.!
Artikkeli | 1 min

Kesätyöhaku starttasi tänään 1.12.!

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen
Artikkeli | 3 min

UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen

Lue lisää