UPMEnergy
  • Energia
  • Ultrakondensaattori-energiavarasto tuotantokäyttöön
Artikkeli | 06/15/2022 09:40:46 | 3 min Lukuaika

Ultrakondensaattori-energiavarasto tuotantokäyttöön

Tommi Melajoki

Ultrakondensaattoriteknologiaa pilotoiva energia varasto on otettu tuotantokäyttöön Ontojoen vesivoimalaitoksilla. Uusiutuvan energian määrän kasvaessa tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän säätövoimaa, jolla sähköverkkoa voidaan tarvittaessa tasapainottaa nopeasti.

UPM Energy on merkittävä vesivoiman ja säätövoiman tuottaja. Nyt yhtiö pilotoi ensimmäisenä energiayhtiönä energian varastointia ultrakondensaattorilla kahden vesivoimalan järjestelmässä. Voimalat ovat Ontojoella toimivat Katerma Kuhmossa ja Kallioinen Sotkamossa.

Ultrakondensaattorit ovat sähköstaattisia laitteita, joista saadaan nopeasti purettua tai ladattua suuri määrä energiaa. Yhdistettynä vesivoimalaitokseen, ultrakondensaattori pystyy reagoimaan millisekunneissa ja vastaamaan nopeasta tehontarpeesta. Se toimii yhdistelmän nopeasti reagoivana osana ja vastaa nopeaan tehontarpeeseen ensi minuuttien  ajan, minkä jälkeen vesivoima ottaa ohjat ja jatkaa sähköjärjestelmän tasapainottamista. Yhdistelmässä on potentiaalia uudenlaiseksi työkaluksi reservimarkkinoille.

UPM Energy investoi innovatiiviseen ultrakondensaattoriin, joka mahdollistaa suuremman määrän uusiutuvaa energiaa sähköverkossa

”Keskeisessä roolissa hankkeessamme ei ole ainoastaan ultrakondensaattori, vaan koko järjestelmä”, kertoo kehityspäällikkö Juha Haromo UPM Energyltä.

Kokonaisuutta hallinnoi ja optimoi ylemmän tason ohjausjärjestelmä (APC, Advanced Process Control), joka hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia toimintoja ja automatiikkaa. Ontojoen kohdalla voidaan ajatella kyseessä olevan jokitaseen, jota optimoidaan Katerman ja Kallioisen voimalaitoksia hyödyntämällä.

”Kondensaattoriteknologiaa on ollut jo olemassa ja sitä käytetään erilaisiin ratkaisuihin. Me käytämme sitä systeeminä tuomaan uutta reserviä markkinoille ja siten mahdollistamaan uusiutuvan energian lisäämisen sähköverkossa”, Haromo kuvailee.

Juuri kokonaisuus tekee hankkeesta keksinnöllisen ja vaikuttavan. Kyseessä on maailman ensimmäinen laatuaan oleva vesivoimajärjestelmän ja ultrakondensaattorin yhdistelmä.

UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen

Vesivoimalla merkittävä rooli sähköverkon ylläpidossa

Sään mukana vaihtelevan energiatuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, nopeasti lisääntyvä tarjonta on myös lisännyt haasteita pohjoismaisen sähköverkon vakaana pitämisessä. Uusiutuvan energian määrän kasvaessa tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän säätövoimaa, jolla sähköverkkoa voidaan tarvittaessa tasapainottaa nopeasti.

Uusiutuvalla vesivoimalla tehoa ja joustavuutta

”Hanke laajentaa perinteisen Pohjoismaisen säätövoiman eli vesivoiman ominaisuuksia sillä tavalla, että se kykenee palvelemaan myös tulevaisuuden sähköverkkoa, jossa on merkittävä määrä uusiutuvaa energiaa”, Haromo kertoo.

”Tämän kaltaiset innovaatiot ja hankkeet ovat edellytys sille, että järjestelmään voidaan lisätä uusiutuvaa energiaa. Ilman tämän kaltaista kehitystä sähköjärjestelmä ei tulevaisuudessa toimisi”, hän painottaa.

UPM Energy kirittää teollisuutta päästövähen­nyksiin ja auttaa säästämään energia­kustannuksissa

Rakentaminen alkoi syksyllä 2021, ja ultrakondensaattori kytkettiin Katerman ja Kallioisen voimalaitoksiin kesäkuun puolivälissä 2022.

Ultrakondensaattorilla ei ole vaikutusta patoturvallisuuteen, vesistön käyttöön tai vesiympäristöön. Ultrakondensaattorin lisääminen vesivoimalaitokseen vähentää laitoksen hyvin nopeaa ohjaustarvetta ja mahdollistaa tasaisen tuotannonohjauksen.

UPM Energy kehittää uusia ratkaisuja päästöttömään energiantuotantoon ja sähkömarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuuden energiamarkkinat vaativat älykkäitä ratkaisuja ja investointeja järjestelmän joustavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen
Artikkeli | 3 min

UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen

Lue lisää
UPM Energy kirittää teollisuutta päästövähen­nyksiin ja auttaa säästämään energia­kustannuksissa
Artikkeli | 3 min

UPM Energy kirittää teollisuutta päästövähen­nyksiin ja auttaa säästämään energia­kustannuksissa

Lue lisää