Artikkeli | 04/21/2022 10:33:01 | 3 min Lukuaika

UPM Energy kirittää teollisuutta päästövähen­nyksiin ja auttaa säästämään energia­kustannuksissa

Teollisuusyritykset torjuvat ilmastonmuutosta leikkaamalla päästöjään ja siirtymällä päästöttömän sähköön. UPM Energy auttaa osaamisellaan teollisuutta hallitsemaan energiamurrosta.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen mullistaa jokaisen teollisuusyrityksen energiakäyttöä. Päästöjen vähentämiseen ja vähäpäästöisen sähkönkulutukseen teollisuutta kannustavat kiristyvä ilmastosääntely, energiamarkkinoiden muutokset ja myös kuluttajien ilmastoasenteiden muutokset.

”Energiamarkkinoilla siirtymä kohti uusiutuvaa tuotantoa johtaa murrokseen. Enää energiantuotanto ei jousta entiseen tapaan, joustoja pitää ja kannattaa hakea myös kulutuksesta”, UPM Energyn yrityspalveluiden johtaja Anne Särkilahti sanoo.

Kulutusjoustojen tarve teollisuudessa kasvaa, kun sähkön markkinahinnan vaihtelu voimistuu, kuten viime kuukausien aikana on selvästi nähty. Sähkön hinnannousun taustalla on osittain ilmastotyö, sillä päästöoikeuksien hinnat ovat ennätyskorkealla, eikä kivihiiltä ole vielä pystytty riittävässä määrin korvaamaan uusiutuvalla tuuli- ja aurinkoenergian tuotannolla.

”Monella yrityksellä voi olla jo tuulivoimasopimus, ja lisäksi käytössä tai tulossa akkuja ja sähkökattila. Energia ei ole enää pelkkä raaka-aine, vaan kokonaisuuden hallinnasta tulee murrostilanteessa tärkeää”, Särkilahti jatkaa.

Koko yhteiskunta hyötyy

UPM Energy on omassa ilmastotyössään sitoutunut pysymään ilmastonmuutoksen hillitsijöiden etujoukoissa sekä kehittämään osaamistaan. Se tarjoaa teollisuudelle ratkaisuja hiilestä irtautumiseen sekä laajemmin sähkömarkkinaosaamista, kuten optimointi- ja kaupankäyntipalveluja.

Taustalla on talon sisällä, etenkin UPM:n paperitehtailla, jo vuosikymmeniä tehty energianhallinnan optimointityö. Energiankäytön optimoinnilla on suora vaikutus ilmastotaistelussa. ”Kun paljon sähköä käyttävä teollisuus vähentää käytännössä kivihiili- ja kaasuvoimaloiden tuotantoa, koko yhteiskunnan päästöt pienenevät. Isossa kuvassa vaikutukset ovat merkittävät”, UPM:n paperiliiketoiminnan energiajohtaja Petri Hyyryläinen sanoo.

Oikea-aikaisen energian käytön avulla yritys pystyy leikkaamaan myös sähkölaskuaan.

Paperitehtaalle sähkön käyttö houkutteleva optimointikohde, sillä sen markkinahinta määritellään joka tunti, toisin kuin vaikka puun tai työvoiman hinta. Kun sähkön hinnat vaihtelevat, paperitehtaat voivat hyödyntää joustavuuttaan ja parantaa kokonaiskustannuskilpailukykyään.

Myös riskienhallintaa

Tuotantolaitokselle energiankäytön optimointi on samalla kustannuskilpailukyvyn hallintaa ja ilmastonmuutoksen hillintää. Monimutkaistuvilla energiamarkkinoilla se on myös markkinariskien hallintaa.

”Vaikka ei aina tienaisi sähkömarkkinoilta isoja rahoja, niin ainakin voi varmistaa sen, että ei menetä isoja rahoja. Optimointi on meille myös markkinariskien hallintaa”, Hyyryläinen sanoo.

Energiaoptimoinnin hyödyntämistä voi kuvata arkisella esimerkillä: Yleensä sähkön markkinahinta on korkeimmillaan keskellä päivää arkipäivisin. Silloin paljon sähköä käyttävän tuotantolaitoksen kannattaa välttää markkinaostoja sekä paljon sähköä kuluttavaa tuotantoa.

”Yritys tai tehdas voi esimerkiksi tehdä halvan sähkön aikaan välituotteita varastoon ja hyödyntää varastoa kalliin sähkön aikaan. Kun koko tuotantoprosessi vaiheineen käydään läpi, löytyy yleensä useita kohtia, joissa säästöjä voidaan saada”, Särkilahti kuvailee.

Yhdellä tehtaalla energiaprosessin optimoinnin rakentaminen ja huippuunsa virittäminen voi olla vuosien mittainen prosessi, mutta ensimmäisiä tuloksia voi kuitenkin odottaa nopeasti. Pidemmällä aikavälillä optimoinnin merkitys vain kasvaa, kun ilmastonmuutokseen liittyvä uusiutuvien sähköntuotantomuotojen aiheuttama hintojen hetkittäinen vaihtelu sähkömarkkinoilla kasvaa.

Ison kynnyksellä
Artikkeli | 8 min

Ison kynnyksellä

Lue lisää
UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen
Artikkeli | 3 min

UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen

Lue lisää
Uusi tuulipuisto aloittaa uusiutuvan energian toimitukset UPM:n paperitehtaille vuoden 2023 alussa
Artikkeli | 3 min

Uusi tuulipuisto aloittaa uusiutuvan energian toimitukset UPM:n paperitehtaille vuoden 2023 alussa

Lue lisää