Sähköntuotanto

CO2-vapaata sähköä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

UPM on vastuullinen energiantuottaja, joka hyödyntää tuotannossaan monipuolisia energialähteitä ja vahvaa teknologiaosaamistaan.

UPM:n tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisen energian tuottajana. Kasvun perustana on osaaminen hiilineutraalin (CO2) energian tuotannossa sekä vahva markkina-asiantuntijuus.

 

electricity-generation-hydropower.jpg

Vesivoima

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM:n monipuolista energiavalikoimaa. Vesivoima on kustannustehokas tapa tuottaa sähköä: voimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja niiden hoitokulut ovat pienet.
 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oy
Kemijoki Oy
Kainuun Voima Oy
Länsi-Suomen Voima Oy 

UPM omistaa osuuksia Pohjolan Voima Oy:n, Kemijoki Oy:n ja Kainuun Voima Oy:n vesivoimasta, sekä Länsi-Suomen Voima Oy:stä. Näiden lisäksi UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa. 

upm-energy-jamsankoski-pipeline.jpg

Lämpövoima

Lämpövoimaloiden avulla UPM tuottaa sähköä markkinatilanteen mukaan. Lämpövoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin puubiomassaa, turvetta ja kivihiiltä. 
 

Osuudet

Pohjolan Voima
Power plant unit Olkiluoto 3 EPR  

UPM:llä on lauhdevoimaosuuksia Suomessa energiayhtiö Pohjolan Voiman omistuksen kautta. Lämpövoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin puubiomassaa, turvetta ja kivihiiltä. 

upm-energy-energy-generation.jpg

Ydinvoima

Hiilidioksidittomalla ydinvoimalla on tärkeä asema UPM:n päästöttömässä energiantuotannossa.

UPM:llä on merkittävä osuus energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oy

UPM omistaa osuuksia energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

TVO:n omistama Olkiluodon ensimmäinen ydinvoimala valmistui 1978. UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3 EPR:ssä osakeomistuksensa kautta.