UPM Energy myy osuutensa Kainuun Voimasta Kajaanin Energiatuotannolle

Lehdistötiedote 18.5.2020 19.16 EEST

UPM Energy ja Kajaanin kaupunki ovat neuvotelleet kauppasopimuksen, jonka mukaan UPM Energy Oy myy 50% osuutensa Kainuun Voima Oy:stä Kajaanin kaupungin omistamalle Kajaanin Energiatuotanto Oy:lle. Osakekannan lisäksi Kajaanin Energiatuotannolle siirtyvät kaupan yhteydessä kauppakirjassa yksilöidyt UPM Energyn asiakassopimukset ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (höyryntoimitus- ja myyntisopimukset).

Lisäksi Kajaanin kaupunki ostaa Kainuun Voima Oy:n osakekaupan yhteydessä suoraan omistukseensa UPM Energy Oy:n ja UPM-Kymmene Oyj:n omistamat viisi kiinteistöä, joiden vesivoimaa ja maa-aluetta käytetään vuokrasopimuksen perusteella Kainuun Voiman vesivoimatuotannossa. Kiinteistöjen omistajien ja Kainuun Voiman välinen vuokrasopimus vesi- ja maa-alueiden vuokraamisesta siirtyy Kajaanin kaupungille.

Osake- ja kiinteistökauppojen yhteissumma on 19 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupat kokouksessaan tänään.

”Paperitehtaan lopetettua toimintansa alueella vuonna 2008 Kainuun Voima -omistuksen strateginen merkitys UPM:lle on vähentynyt merkittävästi. Nyt tehty kauppa palvelee erinomaisesti molempien osapuolien pitkän aikavälin tavoitteita energiantuotannossa”, sanoo UPM Energyn tuotannosta vastaava johtaja Ari Henriksson.

Kajaanin kaupunki ja silloinen Kajaani Oy perustivat Kainuun Voima Oy:n vuonna 1986. Kainuun Voima omistaa Tihisenniemelle, entisen paperitehtaan läheisyyteen rakennetun lämpövoimalaitoksen ja kolme Kajaani-joessa sijaitsevaa vesivoimalaitosta. Yhtiö tuottaa sähköä, lämpöä ja prosessihöyryä ns. mankala-periaatteella, eli myy ja toimittaa tuottamansa energian omakustannushintaan omistajilleen omistusosuuksien suhteessa.

Lisätietoja antaa:
Tuotantojohtaja Ari Henriksson, UPM Energy, puh. 050 453 3525

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1500MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. UPM Energy -yksikön palveluksessa on noin 60 energia-alan asiantuntijaa. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils