Sähkön tarpeen arvioidaan kasvavan entisestään, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvataan sähköllä. Vihreässä siirtymässä tarvitaan puhdasta sähköä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta myös uudenlaisia innovaatioita sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Olemme mukana kehittämässä puhtaampaa tulevaisuutta ja tutkimme uusia mahdollisuuksia, joita vihreä siirtymä tarjoaa.

 

Tuulivoima

Tuulivoima on tärkeä uusiutuvan, puhtaan sähköntuotannon lähde. Tuulivoiman kehittäminen on meille luonnollinen kehitysaskel kohti tulevaisuutta, jossa tarvitaan enemmän puhdasta energiaa fossiilisten polttoaineiden ja materiaalien korvaamiseksi. Suunnittelemme tuulivoimahankkeita sekä Itä- että Länsi-Suomessa, lähinnä UPM:n omistamilla metsäalueilla.

Lue lisää hankkeista

 

Aurinkovoima

Aurinkovoima on tärkeä lisä uusiutuvan energian palettiin. Suomessa aurinko- ja tuulivoimatuotanto tukevat toisiaan, sillä aurinkovoimaa saadaan eniten kesällä, jolloin tuulivoiman tuotantomäärät ovat pienemmät. Me UPM Energyssä suunnittelemme nyt aurinkovoimapuistoa kahdelle vierekkäiselle alueelle Utissa, Kouvolassa. Kyseessä on vanha turvetuotantoalue, joka soveltuu ympäristönä jo valmiiksi hyvin aurinkovoimatuotantoon.

Lue lisää hankkeista

 

Ultrakondensaattorit

Uusiutuvan energian määrän kasvaessa tarvitaan myös entistä enemmän säätövoimaa, jolla sähköverkkoa voidaan tasapainottaa. Ultrakondensaattorit ovat sähköstaattisia laitteita, joista saadaan nopeasti purettua tai ladattua suuri määrä energiaa. Vesivoimalaitokseen yhdistetty ultrakondensaattori voi toimia yhdistelmän nopeasti reagoivana osana ja vastata tehontarpeeseen ensiminuuttien ajan. Tämän jälkeen vesivoima ottaa ohjat ja jatkaa sähköjärjestelmän tasapainottamista. Olimme ensimmäinen yhtiö, joka pilotoi energian varastointia ultrakondensaattoreilla, ja työ jatkuu.

 

Energian varastointi

Energian varastoinnilla on keskeinen rooli energiamurroksessa. Varastointi varmistaa luotettavan sähkönsaannin, kun uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy verkossa. Tutkimme energian erilaisia varastointiteknologioita osana sääriippuvaista sähköntuotantoa. Tuuli- ja aurinkohankkeiden kehittäminen tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös laajoissa akkuvarastojärjestelmissä, jotka sijaitsevat uusien voimaloiden yhteydessä. Joustoratkaisujen hyödyntäminen paitsi tukee verkkoa varastoimalla ylituotantoa, myös avaa uusia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille.

 

Vetytalous

Tutkimme mahdollisuuksia myös vetytaloudessa, mihin meillä on sopivia resursseja ja asiantuntemusta. UPM:llä on tehtaidensa kautta biogeenistä hiilidioksidia ja käytännön kokemusta biojalostamotoiminnasta, ja UPM Energyllä on asiantuntemusta energiamarkkinoista, päästöttömästä sähköntuotannosta ja optimoinnista. Kaikki tämä yhdessä mahdollistaisi kasvumahdollisuudet laajamittaisissa vetyratkaisuissa.