UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan.

 

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja. Sähköntuotannon lisäksi toimintaamme kuuluu fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kauppa. Kokemuksen tuoma ymmärrys teollisesta kulutuksesta sekä tehokas, vähäpäästöinen sähköntuotanto tarjoavat yhtiölle ainutlaatuisen aseman markkinoilla.

UPM Energy -liiketoiminta-alueen lisäksi UPM-konsernilla on energiatuotantoa myös muissa liiketoiminnoissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) sekä pienet vesivoimalaitokset sijaitsevat paperi-, sellu-, puutavara- ja vaneritehdasalueilla, ja ne palvelevat ensisijaisesti paikallisia tehtaita. UPM-konsernin kokonaistuotantokapasiteetti muiden yhtiöiden osakkeet mukaan lukien on 3 300 MW.

 

Energialiiketoiminta

Sähköntuotanto

UPM Energy tuottaa sähköä omissa vesivoimalaitoksissaan ja omistaa muiden sähköyhtiöiden osakkeita. Kokonaistuotantokapasiteettimme on 1 900 MW. 

Lue lisää

 

Arvonluontia energiamarkkinoilla

upm-energy-physical-porfolio-management.jpg

Fyysiset sähkömarkkinat

UPM Energy toimii NordPool-sähkömarkkinoilla. Myymme sähköä ja optimoimme tuotantokapasiteettimme vastaamaan kulloisenkin päivän kysyntää.

Johdannaismarkkinat

UPM Energy toimii finanssimarkkinoilla ja käy kauppaa muun muassa sähkön johdannaisilla.

upm-energy-market-analysis2.jpg

Markkina-analyysi

Energiamarkkinoita analysoiva asiantuntijatiimimme tuottaa hintaennusteita ja tietoa sähkö- ja johdannaiskaupan tarpeisiin sekä konsernin sähköntuotannon ja -kulutuksen optimointiin.

 
 
 

Ajankohtaista