Lisäarvoa energiasta

UPM Energy on merkittävä kustannustehokkaan, vähäpäästöisen energian tuottaja sekä aktiivinen toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

 

UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1 500 MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille.

 

UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana tarjoaa meille ainutlaatuisen näkymän sähkön teollisen kulutukseen ja sähkön tuotannon optimointiin.

UPM Energy:n lisäksi UPM-konsernilla on energiantuotantoa myös muissa liiketoiminnoissa. UPM:n paperi-, sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla sijaitsevat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) sekä pienet vesivoimalat tuottavat sähköä näiden tuotantolaitosten omiin tarpeisiin. UPM-konsernin yhteenlaskettu energiantuotantokapasiteetti on noin 3 000 MW.

 

Energialiiketoiminta

Palvelut teollisuudelle ja energiayhtiöille

UPM Energy tuottaa optimointi- ja kulutusjoustopalveluita teollisille sähkön käyttäjille ja muille energiayhtiöille. UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana on tuonut meille ainutlaatuista osaamista sähkön teollisen kulutukseen ja voiman tuotannon optimointiin. Tätä osaamista hyödyntämällä asiakkaamme voivat optimoida sähkön kulutukseen ja tuotantoon liittyvien toimintojensa tehokkuutta ja kustannuskilpailukykyä.

Sähköntuotanto

UPM Energy tuottaa sähköä omissa vesivoimalaitoksissa ja omistaa osuuksia muista sähköyhtiöistä. Sähköntuotantokapasiteettimme on yhteensä 1 500 MW.

 

Fyysiset sähkömarkkinat

UPM Energy toimii NordPool-sähkömarkkinoilla. Myymme sähköä ja optimoimme tuotantokapasiteettimme vastaamaan kulloisenkin päivän kysyntää.

Johdannaismarkkinat

UPM Energy toimii finanssimarkkinoilla ja käy kauppaa muun muassa sähkön johdannaisilla.

Markkina-analyysi

Energiamarkkinoita analysoiva asiantuntijatiimimme tuottaa hintaennusteita ja tietoa sähkö- ja johdannaiskaupan tarpeisiin sekä konsernin sähköntuotannon ja -kulutuksen optimointiin. 

 

Uusimmat @upmenergy twiitit


 
 

Energiatuotanto

UPM on vastuullinen energiantuottaja, joka hyödyntää tuotannossaan monipuolisia energialähteitä ja vahvaa teknologiaosaamistaan.

UPM:n tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisen energian tuottajana. Kasvun perustana on osaaminen hiilineutraalin (CO2) energian tuotannossa sekä vahva markkina-asiantuntijuus.

 

Ydinvoima

Hiilidioksidittomalla ydinvoimalla on tärkeä asema UPM:n päästöttömässä energiantuotannossa.

UPM:llä on merkittävä osuus energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oy

UPM omistaa osuuksia energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

TVO:n omistama Olkiluodon ensimmäinen ydinvoimala valmistui 1978. UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3 EPR:ssä osakeomistuksensa kautta.

Lauhdevoima

Lauhdevoimaloiden avulla UPM tuottaa sähköä markkinatilanteen mukaan. Lauhdevoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin kivihiiltä, turvetta ja biomassaa. 
 

Osuudet

Pohjolan Voima
Power plant unit Olkiluoto 3 EPR  

UPM:llä on lauhdevoimaosuuksia Suomessa energiayhtiö Pohjolan Voiman omistuksen kautta. Lauhdevoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin kivihiiltä, turvetta ja biomassaa. 

Vesivoima

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM:n monipuolista energiavalikoimaa. Vesivoima on kustannustehokas tapa tuottaa sähköä: voimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja niiden hoitokulut ovat pienet.
 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oy
Kemijoki Oy
Kainuun Voima Oy
Länsi-Suomen Voima Oy 

UPM omistaa osuuksia Pohjolan Voima Oy:n, Kemijoki Oy:n ja Kainuun Voima Oy:n vesivoimasta, sekä Länsi-Suomen Voima Oy:stä. Näiden lisäksi UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa. 

 

Voimalaitokset

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM:n monipuolista energiavalikoimaa. UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa Suomessa. Näiden lisäksi UPM Energy operoi Länsi-Suomen Voiman Harvallan vesivoimalaitosta. 

 

Kallioinen

Sijainti: Sotkamo, noin 600 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1957
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Kallioinen, Kallioisentie 20 B, 88640 Sotkamo

Voikkaa

Sijainti: Kouvola, noin 140 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1962
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Voikkaa vesivoimala, Myllykalliontie 97, 45810 Pilkanmaa

Katerma

Sijainti: Kuhmo, noin 585 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1950
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Katerma, Voimalantie 102, 88900 Kuhmo

Äetsä

Sijainti: Äetsä, noin 195 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1920
Sertifikaatti: ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Äetsä, Voimalaitoksentie 62, 32740 Sastamala

Kaltimo

Sijainti: Joensuu, noin 460 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1958
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Kaltimo, Voimalaitoksentie 300, 81200 Eno

Tyrvää

Sijainti: Sastamala, noin 200 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1950
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Tyrvää, Hartolankoskentie 100, FI-38210 Sastamala

Keltti

Sijainti: Kouvola, noin 130 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1939
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Keltti, Niskalantie 341, 45700 Kuusankoski

Kuusankoski

Sijainti: Kouvola, noin 135 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1946
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Kuusankoski vesivoimala, Patosillantie 3, 45700 Kuusankoski

Harjavalta

Länsi-Suomen Voima Oy, UPM:n operoima vesivoimalaitos
Sijainti: Harjavalta, noin 220 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1939
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Harjavalta, Voimalaitoksentie 70, 29200 Harjavalta