UPM Energy kirittää teollisuutta päästövähennyksiin ja auttaa säästämään energiakustannuksissa

UPM Energy raivaa tietä puhtaampaan tulevaisuuteen

UPM Energy vauhdittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa lisäämällä päästöttömän sähkön tuotantoaan. Lisäksi se turvaa tuotantomuodoillaan koko energiajärjestelmän murrosta, kun uusiutuvien tuuli- ja aurinkovoiman rooli kasvaa.

Mitä jos energianhallinta olisi yksi kilpailueduistasi?

Maksimoi energiatehokkuutesi parantaaksesi liiketoimintatulostasi ja hillitäksesi ilmastonmuutosta.

UPM Energy kirittää teollisuutta päästövähennyksiin ja auttaa säästämään energiakustannuksissa

 

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille.

 

UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana tarjoaa meille ainutlaatuisen näkymän sähkön teollisen kulutukseen ja sähkön tuotannon optimointiin.

UPM Energy:n lisäksi UPM-konsernilla on energiantuotantoa myös muissa liiketoiminnoissa. UPM:n paperi-, sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla sijaitsevat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) sekä pienet vesivoimalat tuottavat sähköä näiden tuotantolaitosten omiin tarpeisiin. UPM-konsernin yhteenlaskettu energiantuotantokapasiteetti on noin 2 800 MW.

 

Energialiiketoiminta

Sähköntuotanto

UPM Energy tuottaa sähköä omissa vesivoimalaitoksissa ja omistaa osuuksia muista sähköyhtiöistä. Sähköntuotantokapasiteettimme on yhteensä 1 400 MW.

Lue lisää

upm-energy-access-energy-markets.jpg

Beyond Spot energianhallintapalvelu

Innovatiivinen energianhallintapalvelu teollisuusyrityksille. Autamme realisoimaan yrityksesi kustannussäästö- ja tuottopotentiaalin digitalisoimalla, automatisoimalla ja optimoimalla energiaprosessin.

 Lue lisää palveluistamme

 

Arvonluontia energiamarkkinoilla

upm-energy-physical-porfolio-management.jpg

Fyysiset sähkömarkkinat

UPM Energy toimii NordPool-sähkömarkkinoilla. Myymme sähköä ja optimoimme tuotantokapasiteettimme vastaamaan kulloisenkin päivän kysyntää.

Johdannaismarkkinat

UPM Energy toimii finanssimarkkinoilla ja käy kauppaa muun muassa sähkön johdannaisilla.

upm-energy-market-analysis2.jpg

Markkina-analyysi

Energiamarkkinoita analysoiva asiantuntijatiimimme tuottaa hintaennusteita ja tietoa sähkö- ja johdannaiskaupan tarpeisiin sekä konsernin sähköntuotannon ja -kulutuksen optimointiin.

 
 
 

Ajankohtaista