Markkinaketterää energiaa

CO2-vapaata sähköä ja ratkaisuja teollisen energiankäytön optimointiin.

 

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille.

 

UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana tarjoaa meille ainutlaatuisen näkymän sähkön teollisen kulutukseen ja sähkön tuotannon optimointiin.

UPM Energy:n lisäksi UPM-konsernilla on energiantuotantoa myös muissa liiketoiminnoissa. UPM:n paperi-, sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla sijaitsevat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) sekä pienet vesivoimalat tuottavat sähköä näiden tuotantolaitosten omiin tarpeisiin. UPM-konsernin yhteenlaskettu energiantuotantokapasiteetti on noin 2 800 MW.

 

Energialiiketoiminta

Sähköntuotanto

UPM Energy tuottaa sähköä omissa vesivoimalaitoksissa ja omistaa osuuksia muista sähköyhtiöistä. Sähköntuotantokapasiteettimme on yhteensä 1 400 MW.

Lue lisää

Palvelut teollisuudelle ja energiayhtiöille

UPM Energy tuottaa optimointi- ja kulutusjoustopalveluita teollisille sähkön käyttäjille ja muille energiayhtiöille. UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana on tuonut meille ainutlaatuista osaamista sähkön teollisen kulutukseen ja voiman tuotannon optimointiin.

Lue lisää

 

Fyysiset sähkömarkkinat

UPM Energy toimii NordPool-sähkömarkkinoilla. Myymme sähköä ja optimoimme tuotantokapasiteettimme vastaamaan kulloisenkin päivän kysyntää.

Johdannaismarkkinat

UPM Energy toimii finanssimarkkinoilla ja käy kauppaa muun muassa sähkön johdannaisilla.

Markkina-analyysi

Energiamarkkinoita analysoiva asiantuntijatiimimme tuottaa hintaennusteita ja tietoa sähkö- ja johdannaiskaupan tarpeisiin sekä konsernin sähköntuotannon ja -kulutuksen optimointiin.