UPMEnergy
  • Sähköntuotanto

Sähköntuotanto

CO2-vapaata sähköä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

UPM Energy on vastuullinen energiantuottaja, joka hyödyntää tuotannossaan monipuolisia energialähteitä ja vahvaa teknologiaosaamistaan.

Tavoitteenamme on kasvaa vähäpäästöisen energian tuottajana. Kasvun perustana on osaaminen CO2-vapaan energian tuotannossa sekä vahva markkina-asiantuntijuus.

 

electricity-generation-hydropower.jpg

Vesivoima

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM Energyn monipuolista energiavalikoimaa. Vesivoima on kustannustehokas tapa tuottaa sähköä: voimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja niiden hoitokulut ovat pienet.
 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oyj
Kemijoki Oy
Länsi-Suomen Voima Oy 

UPM Energy omistaa osuuksia Pohjolan Voima Oyj:n ja Kemijoki Oy:n vesivoimasta, sekä Länsi-Suomen Voima Oy:stä. Näiden lisäksi UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa. 

upm-energy-energy-generation.jpg

Ydinvoima

Hiilidioksidittomalla ydinvoimalla on tärkeä asema UPM Energyn päästöttömässä energiantuotannossa.

UPM Energyllä on merkittävä osuus energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oy
Power plant unit Olkiluoto 3 EPR 

UPM Energy omistaa osuuksia energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

TVO:n omistama Olkiluodon ensimmäinen ydinvoimala valmistui 1978. UPM Energy on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3 EPR:ssä osakeomistuksensa kautta.

upm-energy-jamsankoski-pipeline.jpg

Lämpövoima

Lämpövoimaloiden avulla UPM Energy tuottaa sähköä markkinatilanteen mukaan. Lämpövoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin puubiomassaa, turvetta ja kivihiiltä. 
 

Osuudet

Pohjolan Voima
 
UPM Energyllä on lämpövoimaosuuksia Suomessa energiayhtiö Pohjolan Voiman omistuksen kautta. Lämpövoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin puubiomassaa, turvetta ja kivihiiltä. 

 

UPM Energyn operoimat vesivoimalat

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa monipuolista energiavalikoimaamme. UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa Suomessa. Näiden lisäksi operoimme Länsi-Suomen Voiman Harjavallan ja Kolsin Voiman Kolsin vesivoimalaitoksia sekä palveluna PVO-Vesivoiman voimaloita Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella.