UPM Energy on vastuullinen energiantuottaja, joka hyödyntää tuotannossaan monipuolisia energialähteitä ja vahvaa teknologiaosaamistaan.

Tavoitteenamme on kasvaa vähäpäästöisen energian tuottajana. Kasvun perustana on osaaminen CO2-vapaan energian tuotannossa sekä vahva markkina-asiantuntijuus.

 

electricity-generation-hydropower.jpg

Vesivoima

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM Energyn monipuolista energiavalikoimaa. Vesivoima on kustannustehokas tapa tuottaa sähköä: voimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja niiden hoitokulut ovat pienet.
 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oyj
Kemijoki Oy
Länsi-Suomen Voima Oy 

UPM Energy omistaa osuuksia Pohjolan Voima Oyj:n ja Kemijoki Oy:n vesivoimasta, sekä Länsi-Suomen Voima Oy:stä. Näiden lisäksi UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa. 

upm-energy-energy-generation.jpg

Ydinvoima

Hiilidioksidittomalla ydinvoimalla on tärkeä asema UPM Energyn päästöttömässä energiantuotannossa.

UPM Energyllä on merkittävä osuus energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

 

Osakkuudet

Pohjolan Voima Oy
Olkiluoto 3 EPR 

UPM Energy omistaa osuuksia energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

TVO:n omistama Olkiluodon ensimmäinen ydinvoimala valmistui 1978. UPM Energy on PVO:n osakkuuden kautta osakas myös uudessa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3 EPR:ssä.

upm-energy-jamsankoski-pipeline.jpg

Lämpövoima

UPM Energy tuottaa lämpövoimalan avulla sähköä markkinatilanteen mukaan.  

Osuudet

Alholmens Kraft
 
UPM Energyllä on osakeomistuksen kautta lämpövoimaosuus Alholmens Kraft -energiayhtiössä. Lämpövoimala käyttää polttoaineenaan pääosin puubiomassaa ja turvetta. 

 

UPM Energyn operoimat vesivoimalat

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa monipuolista energiavalikoimaamme. UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa Suomessa. Näiden lisäksi operoimme palveluna voimaloita Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Nämä vesivoimalat omistaa Länsi-Suomen Voima, Kolsin Voima ja PVO-Vesivoima.