UPMEnergy
  • Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta on vakaa perusta pitkän tähtäimen arvonluonnille. Voimalaitostemme turvallisuus ja ympäristövaikutuseten minimointi ovat keskeinen osa vastuullisuustyötämme.

 

Vesivoima

Vesivoiman takia jokia on perattu ja padottu, mikä on vaikuttanut virtaamiin ja samalla vaelluskalojen kotiympäristö on muuttunut. Vesivoimatuotannon vaikutuksia kalakannoille kompensoidaan vuotuisilla kalatalousmaksuilla, jotka on määrätty kunkin laitoksen ympäristöluvassa.

Säädettyjen kompenssatioiden lisäksi tuemme ja toteutamme myös vapaaehtoisia toimia vaelluskalakantojen suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Vaelluskalaohjelmamme avulla haluamme auttaa kaloja vaeltamaan vapaammin: puramme esteitä kalojen vaelluksen tieltä ja kokeilemme uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea.

Ydinvoima

Suomessa toimivien ydinvoimaloiden ympäristövaikutukset ovat olleet vain murto-osa niille sallituista arvoista. Voimaloiden normaalit ympäristövaikutukset rajoittuvat lähinnä lämpimän jäähdytysveden laskemiseen mereen eivätkä ne esimerkiksi aiheuta käytännössä lainkaan hiilidioksidi- tai muita ilmastopäästöjä.

Kokemukset ydinvoimasta ovat Suomessa hyvin myönteisiä. Suomalaiset ydinvoimalat ovat toimineet turvallisesti vuosikymmenten ajan, ja tuottavat sähköä maailman huippua edustavilla käyttökertoimilla. Suomessa ollaan myös ottamassa käyttöön maailman ensimmäinen turvallinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu.

 

Vaelluskalaohjelman projektit

Projekti Tyyppi Kuvaus Aikataulu Kumppanit Tilanne Lisätietoja
Arvajankoski Vaelluisesteiden poistaminen ja kalataloudellinen kunnostus UPM Kaipolan paperitehtaan entisen vedenottamon ja säännöstelypadon purku, pohjapadon rakentaminen sekä kalataloudellinen kunnostustyö 2021-   Käynnissä

 

Smolttisydän Innovaatiot Uuden kalojen alasvaellus ratkaisun pilotointi Taivalkoskella 2020-21 Kalasydän Oy, muut vesivoimayhtiöt  Käynnissä

 

 

Sateenvarjo III Tutkimusohjelma Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet 2019- LUKE, muut vesivoimayhtiöt Käynnissä  
Sapsokoski Vaellusesteiden poistaminen Kajaani-yhtiön aikaisen myllypadon ja myllyn purku 2019- Lapin ELY Valmis https://twitter.com/mherrala/status/1311015129748770819
Saimaan järvilohi Kalakantojen suojelu ja elvyttäminen Kutu- ja poikastuotantoalueen rakentaminen Pielisjoelle 2018-2019 Pohjois-Karjalan liitto, MMM, Kuurnan Voima ym. Valmis

LAURINVIRTA VIRTUAALIAVAJAISET
20102020 - YouTube

Multia-Viitasaari Vaellusesteiden poistaminen Metsäautoteiden siltarumpujen vaihto/muokkaus 2018 Keski-Suomen ELY, Metsäkeskus Valmis  
Kalasydän Innovaatiot Uuden kalansiirtotekniikan pilotointi Kemijoen Isohaarassa 2018 Kalasydan Oy, muut vesivoimayhtiöt Valmis  
Sateenvarjo II Tutkimusohjelma Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet 2016-2017 LUKE, muut vesivoimayhtiöt Valmis  
Harjavalta Kalakantojen suojelu ja elvyttäminen Kalahautomon rakentaminen 2013-2017 Varsisnais-Suomen ELY Valmis