Vesivoima

Vesivoiman takia jokia on perattu ja padottu, mikä on vaikuttanut virtaamiin ja samalla vaelluskalojen kotiympäristö on muuttunut. Vesivoimatuotannon vaikutuksia kalakannoille kompensoidaan vuotuisilla kalatalousmaksuilla, jotka on määrätty kunkin laitoksen ympäristöluvassa.

Säädettyjen kompensaatioiden lisäksi tuemme ja toteutamme myös vapaaehtoisia toimia vaelluskalakantojen suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Virtavesiohjelmamme avulla haluamme auttaa kaloja vaeltamaan vapaammin eri puolella Suomea ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Ydinvoima

Suomessa toimivien ydinvoimaloiden ympäristövaikutukset ovat olleet vain murto-osa niille sallituista arvoista. Voimaloiden normaalit ympäristövaikutukset rajoittuvat lähinnä lämpimän jäähdytysveden laskemiseen mereen eivätkä ne esimerkiksi aiheuta käytännössä lainkaan hiilidioksidi- tai muita ilmastopäästöjä.

Kokemukset ydinvoimasta ovat Suomessa hyvin myönteisiä. Suomalaiset ydinvoimalat ovat toimineet turvallisesti vuosikymmenten ajan, ja tuottavat sähköä maailman huippua edustavilla käyttökertoimilla. Suomessa ollaan myös ottamassa käyttöön maailman ensimmäinen turvallinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu.

 

UPM:n Virtavesiohjelma vapauttaa 500 km  virtavesiä vuoteen 2030 mennessä

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on UPM:n 2030- ympäristötavoitteiden ytimessä. Monimuotoisuutta halutaan edistää minimoimalla toiminnan vaikutuksia metsiin, vesistöihin ja paikallisluontoon. Osana vesistöjen biodiversiteettityötä yhtiö on julkaissut uuden virtavesiohjelman, jonka tavoitteena on vapauttaa tai kunnostaa 500 km virtavesiä vuoteen 2030 mennessä. UPM:n vuonna 2016 käynnistämä vaelluskalaohjelma sulautuu osaksi virtavesiohjelmaa.

UPM:n ohjelmassa vapautettujen virtavesien todentaminen ja seuranta pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoon. Lähtökohtana 500 kilometrin tavoitteelle on vuoden 2015 tilanne. EU:n tavoitteena on vapauttaa 25 000 kilometriä virtavesiä, mutta laskentatapa on vielä auki.

Etsimme jatkuvasti uusia kohteita virtavesien ennallistamiseksi. Pyrimme siihen, että kunnostettavat kohteet olisivat UPM:n omistamilla alueilla tai lähellä UPM:n omien vesivoimalaitosten alueita.

Voit katsoa listan ohjelman jo toteutuneista tai käynnissä olevista kohteista täältä.

 
 

Lue lisää

UPM:n virtavesiohjelma mahdollistaa Arvajan koskireitin vaelluskala­tutkimuksen jatkumisen
Artikkeli | 10/19/2023 06:54:53 | 4 min

UPM:n virtavesiohjelma mahdollistaa Arvajan koskireitin vaelluskala­tutkimuksen jatkumisen

Lue lisää
UPM:n virtavesiohjelma vapauttaa 500 km virtavesiä vuoteen 2030 mennessä
Uutiset | 01/30/2023 07:00:00 | 3 min

UPM:n virtavesiohjelma vapauttaa 500 km virtavesiä vuoteen 2030 mennessä

Lue lisää
Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja
Artikkeli | 09/07/2022 10:22:52 | 3 min

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja

Lue lisää
UPM tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä
Artikkeli | 04/09/2019 07:01:26 | 2 min

UPM tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä

Lue lisää