Vastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta on vakaa perusta pitkän tähtäimen arvonluonnille. Voimalaitostemme turvallisuus ja ympäristövaikutusten minimointi ovat keskeinen osa vastuullisuustyötämme.

 

Vesivoima

Vesivoiman takia jokia on perattu ja padottu, mikä on vaikuttanut virtaamiin ja samalla vaelluskalojen kotiympäristö on muuttunut. Vesivoimatuotannon vaikutuksia kalakannoille kompensoidaan vuotuisilla kalatalousmaksuilla, jotka on määrätty kunkin laitoksen ympäristöluvassa.

Säädettyjen kompensaatioiden lisäksi tuemme ja toteutamme myös vapaaehtoisia toimia vaelluskalakantojen suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Vaelluskalaohjelmamme avulla haluamme auttaa kaloja vaeltamaan vapaammin eri puolella Suomea.

Ydinvoima

Suomessa toimivien ydinvoimaloiden ympäristövaikutukset ovat olleet vain murto-osa niille sallituista arvoista. Voimaloiden normaalit ympäristövaikutukset rajoittuvat lähinnä lämpimän jäähdytysveden laskemiseen mereen eivätkä ne esimerkiksi aiheuta käytännössä lainkaan hiilidioksidi- tai muita ilmastopäästöjä.

Kokemukset ydinvoimasta ovat Suomessa hyvin myönteisiä. Suomalaiset ydinvoimalat ovat toimineet turvallisesti vuosikymmenten ajan, ja tuottavat sähköä maailman huippua edustavilla käyttökertoimilla. Suomessa ollaan myös ottamassa käyttöön maailman ensimmäinen turvallinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu.

 

UPM:n Vaelluskalaohjelma tähtää kalojen luontaisen elinkierron mahdollistamiseen

Pidämme tärkeänä vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamista niillä vesistöalueilla, joilla se on kustannustehokasta ja onnistumiseen on parhaat mahdollisuudet. Osallistumme paikallisiin projekteihin ja tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää kalojen vaellusta.

Vesivoimaloiden elinikä on pitkä, olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja avoimeen keskusteluun yhteisöjen ja paikallisten viranomaisten kanssa vesistöjen tilaan liittyvissä asioissa.

Vaelluskalaohjelman kautta haluamme auttaa kaloja vaeltamaan vapaammin. Puramme esteitä kalojen vaelluksen tieltä ja kokeilemme uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea.

Mielestämme vaelluskalakannan palauttamisessa keskeisessä roolissa on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Keinot tulee suunnitella kuhunkin vesistöön parhaiten soveltuviksi ja niiden tehokkuutta on arvioitava huolellisesti. Kalaistutusten ja kalaportaiden lisäksi on runsaasti tilaa myös uusille ideoille. Osana monipuolista keinovalikoimaa UPM on pilotoinut mm. kalan kulun mahdollistavien siltarumpujen käyttöönottoa metsäautoteillä.

 

Vaelluskalaohjelman projektit

 

Projekti Tyyppi Kuvaus Aikataulu Kumppanit Tilanne
Eurajoki & Köyliönjoki JOKI-ohjelman rahoitus Veden laadun parantaminen ja kalataloudellinen kehitys 3-vuotinen ohjelma https://www.jokiohjelma.fi  Käynnissä
Sapsokoski Vaellusesteiden poisto ja kalataloudellinen kunnostus Padon pohjan muokkaustöitä ml. soraikkojen ja kivikkojen muokkausta kutuikoiksi, luonnollisen kalauoman rakentaminen 2019-2022 Lapin ELY, Kainuun kalatalouskeskus, Fortum Valmis
Arvajankoski Vaellusesteiden poistaminen ja kalataloudellinen kunnostus UPM Kaipolan paperitehtaan entisen vedenottamon ja säännöstelypadon purku, pohjapadon rakentaminen sekä kalataloudellinen kunnostustyö 2021-2022   Valmis
Smolttisydän Innovaatiot Uuden kalojen alasvaellus -ratkaisun pilotointi Taivalkoskella 2020 Kalasydän Oy, muut vesivoimayhtiöt  Käynnissä
Sateenvarjo III Tutkimusohjelma Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet 2019- LUKE, muut vesivoimayhtiöt Käynnissä
Saimaan järvilohi Kalakantojen suojelu ja elvyttäminen Kutu- ja poikastuotantoalueen rakentaminen Pielisjoelle 2018-2019 Pohjois-Karjalan liitto, MMM, Kuurnan Voima ym. Valmis
Multia-Viitasaari Vaellusesteiden poistaminen Metsäautoteiden siltarumpujen vaihto/muokkaus 2018 Keski-Suomen ELY, Metsäkeskus Valmis
Kalasydän Innovaatiot Uuden kalansiirtotekniikan pilotointi Kemijoen Isohaarassa 2018 Kalasydan Oy, muut vesivoimayhtiöt Valmis
Sateenvarjo II Tutkimusohjelma Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet 2016-2017 LUKE, muut vesivoimayhtiöt Valmis
Harjavalta Kalakantojen suojelu ja elvyttäminen Kalahautomon rakentaminen 2013-2017 Varsinais-Suomen ELY Valmis

 

 

Lue lisää

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja
Artikkeli | 09/07/2022 10:22:52 | 3 min

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä
Artikkeli | 04/09/2019 07:01:26 | 2 min

UPM tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä

Lue lisää