UPM tutkii vihreän siirtymän tarjoamia uusia mahdollisuuksia

Lehdistötiedote 23.5.2024 8.49 EEST

(UPM, Helsinki, 23.5.2024 klo 09.00) – Sähkön tarpeen arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Vihreä siirtymä edellyttää hiilidioksidivapaata sähköä, kuten ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta myös uusia innovaatioita sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. UPM:llä on ainutlaatuinen asema tutkia vihreän siirtymän mahdollisuuksia, sillä meillä on hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa, biogeenistä hiilidioksidia tuotannostamme sekä vedyn tuotantoa ja hyödyntämistä jalostamotoiminnassamme. 

Osana vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia UPM Energy tutkii tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittämistä pääasiassa UPM-Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla. Aurinkovoimaa kehitetään Utissa, Kouvolassa ja tuulivoimaa Länsi- ja Itä-Suomessa. Hankkeet ovat vielä alkuvaiheessa.

"Hiilidioksidivapaan sähkön tarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina, kun yhteiskunta siirtyy pois fossiilisista polttoaineista, teollisuusprosesseja sähköistetään ja digitalisaatio lisää paljon sähköä käyttävien datakeskusten määrää. Suomen toiseksi suurimpana sähköntuottajana UPM Energy haluaa mahdollistaa, että kasvavaan sähkön kysyntään vastataan", UPM Energyn sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Stefan Sundman sanoo.

Yksi kehitettävistä kohteista on aurinkovoimahanke Haukkasuolla ja Kiikunsuolla Kouvolan Utissa. UPM-Kymmene Oyj:n omistama maa-alue soveltuu erinomaisesti aurinkosähkön kehittämiseen muun muassa hyvien aurinko-olosuhteidensa vuoksi.

Haukkasuo ja Kiikunsuo ovat toistaiseksi vuokrattu turvetuotantoon. Tämä toiminta päättyy lähivuosina, ja alue on herättänyt paljon kiinnostusta aurinkovoiman kehittäjien keskuudessa.

"Aurinkovoima tarjoaisi loistavan mahdollisuuden jatkaa alueen pitkää historiaa energiantuotannossa turvetuotannon jälkeen. Maanomistajana näemme tämänkaltaiset alueet ensisijaisina kohteina aurinkovoiman kehittämiselle. Emme halua kehittää aurinkovoimaa tuottavalle metsämaalle ja näin aiheuttaa metsäkatoa", UPM Metsän maankäyttöpäällikkö Juha Rissanen toteaa.

Puhdas energia on kestävän kehityksen edellytys

UPM Energyn omistama projektiyhtiö UPM Solar Oy on toimittanut Kouvolan kaupungille kaavoitusaloitteen aurinkosähköhankkeen toteuttamiseksi alueille. Seuraavaksi aloite etenee Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyyn toukokuun lopussa. Mahdollisten tulevien kehitysvaiheiden aikataulu tarkentuu, kun kaavoitussopimus kaupungin kanssa on allekirjoitettu. Alustavien arvioiden mukaan alueelle mahtuisi yhteensä 500–700 MW:n tuotantokapasiteetti.

Kouvolalla on hyvät edellytykset liittää aurinkosähköä Suomen kantaverkkoon isossa mittakaavassa.

"Puhdas energia on avainasemassa käynnissä olevassa energiamurroksessa. Aurinkovoimahankkeilla on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen suoraan ja välillisesti", Kouvolan kaupungin kehitysyhtiö Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettinen sanoo.

Lisäksi UPM Energy selvittää tuulivoimahankkeiden kehittämistä pääasiassa UPM:n omistamilla maa-alueilla Ähtärissä, Pieksämäellä ja Vesanto-Keiteleen alueella. Sijainnista riippuen kullekin maa-alueelle voisi olla mahdollista kehittää 70–150 MW:n tuulivoiman tuotantokapasiteettia. UPM Energy järjestää hankkeista kullakin paikkakunnalla yleisötilaisuuksia, kun kaavoitusprosessi etenee.

Digitaalisen ja vihreän siirtymän kehitys vaikuttaa sähkön kysyntään tulevaisuudessa. UPM Energyn uusien hankkeiden toteutuminen on kiinni tästä kysynnän kehityksestä. Mahdollisia investointeja harkitaan vasta sen jälkeen, kun kehitystyö on saatu onnistuneesti päätökseen, kunkin hankkeen toteuttavuus ja laajuus ovat selvillä, ja kun uuden sähköntuotannon tarve on arvioitu silloisen markkinatilanteen valossa.

Tervetuloa aurinkovoimahankkeen tiedotustilaisuuteen

UPM Energy toivottaa kaikki hankkeesta kiinnostuneet tervetulleiksi Haukkasuon ja Kiikunsuon hankkeita esittelevään tilaisuuteen tiistaina 11.6. klo 16–17.30 Utin kerholla (Hävittäjäntie 3, 45410 UTTI). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu 100 henkilölle.

UPM Energy on lähettänyt myös hankkeen lähialueen maanomistajille kirjallisen kutsun tilaisuuteen. Median edustajia pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse 7.6. mennessä osoitteeseen info.energy@upm.com.

Lisätietoja antaa:
Viestintäpäällikkö Tarja Pennanen, UPM Energy, puh. 02041 50891  info.energy@upm.com.

 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy
UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja. Tuotamme päästötöntä sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi käymme sähkömarkkinoilla kauppaa fyysisellä sähköllä ja sen johdannaisilla sekä vauhditamme alan kehitystä energiamurroksessa. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi 

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils