Beyond Fossils vahvistaa UPM:n asemaa johtavana uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen tarjoajana

Lehdistötiedote 17.9.2018 11.00 EEST

(UPM, Helsinki, 17.9.2018 klo 10.00 EET) - UPM kiteyttää uudella brändilupauksellaan, UPM Biofore - Beyond Fossils, yhtiön suunnan kohti tulevaisuutta, joka on riippumaton fossiilisista raaka-aineista. Lupaus on luontevaa jatkoa yhtiön toiminta-ajatukselle tarttua biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin.

Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja kehittyvien markkinoiden kasvava keskiluokka luovat monipuolisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia UPM:n liiketoiminnoille. Ilmastonmuutos, huoli ympäristöstä sekä uusiutumattomien raaka-aineiden niukkuus ohjaavat yhteiskuntia ja yrityksiä kaikkialla maailmassa kohti uusiutuvien, ei-fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja kiertotaloutta. Lisäksi ne kasvattavat uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen sekä uusien teknologioiden kysyntää.

"UPM:n uusiutuviin puukuituihin ja biomolekyyleihin pohjautuvat innovaatiot tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville ratkaisuille. Etsimme jatkuvasti metsäbiomassalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja loppukäyttökohteita globaalin kuluttajakysynnän kasvaessa. Biopohjaisen metsäteollisuuden johtavana toimijana tarjoamme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luomme samalla arvoa sidosryhmillemme", brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson sanoo.
.
Uutta suuntaa esitellään kattavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin yhtiön päämarkkinoilla. "Tämän myötä kerromme selkeästi  tulevaisuuden suunnastamme. Alan johtavana globaalina toimijana haluamme näyttää tietä ja inspiroida sidosryhmiämme matkalla kohti fossiilisista materiaaleista riippumatonta tulevaisuutta", Nilsson toteaa.

Lisätietoja antaa:
Brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson, UPM, puh. 02041 67806

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore