YK nimesi UPM:n ainoana suomalaisyhtiönä ja metsäteollisuuden edustajana Global Compact LEAD -jäseneksi

Sijoittajauutinen 20.9.2021 9.00 EEST

YK:n johtava kestävän kehityksen foorumi, Global Compact on tänään nimennyt UPM:n maailman 37 vastuullisimman yrityksen joukkoon. Yhtiö sai LEAD-statuksen ainoana metsäteollisuuden edustajana ja ainoana suomalaisena yrityksenä. UPM:llä on ollut LEAD-status jo vuodesta 2016 lähtien.

"LEAD-yritykset edustavat toimijoita, jotka ovat osoittaneet erittäin vahvaa sitoutumista Global Compact -aloitteeseen”, Global Compactin pääjohtaja Sanda Ojiambo sanoo. “Maailma tarvitsee enemmän kuin koskaan LEAD-jäsenten kaltaisia yrityksiä, jotka pyrkivät jatkuvasti parantamaan oman toimintansa vastuullisuutta ja sitä kautta rakentamaan parempaa maailmaa”, hän jatkaa.

”Vastuullisuus on Biofore-strategiamme ytimessä. Yksiselitteinen tarkoituksemme on Luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta, ja se ohjaa päivittäistä toimintaamme”, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren. "UPM on allekirjoittanut kaksi merkittävää maailmanlaajuista ilmastositoumusta, YK:n 1,5 °C-ilmastotavoitteen ja The Climate Pledge -sitoumuksen, jonka ovat perustaneet Amazon ja The Global Optimism. Molemmat aloitteet pyrkivät kunnianhimoisesti nollapäästöihin”, Sami Lundgren jatkaa. UPM:n tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla”.

Lue lisää Global Compactista (EN): Global Compact LEAD website. 

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 5800 910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi
Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils