UPM Energyn Katerman vesivoimalaitoksen yläpuolisen Ontojärven pintaa lasketaan lähelle luparajan alarajaa voimalan kunnossapitotöiden takia

Paikallisuutiset 2.3.2022 13.00 EET

UPM Energyn Katerman voimalaitoksella Ontojoella, Kuhmossa tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa viikoilla 15-17. Verhoilujen uusinnan ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Verhoilujen uusinta on noin neljän vuoden projekti, joka toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä. Tulokanavan verhoilujen uusinta aloitettiin viime vuonna.

Ontojärven alueen lumen vesiarvot ovat tällä hetkellä keskimääräistä suurempia, lumen vesiarvo on noin 170 mm (keskimääräinen 140 mm). Tämä voi lisätä kevään virtaamia ja tulvariskiä, varsinkin jos sulaminen alkaa keskimääräistä aikaisemmin tai voimakkaampana. Myös kevään sateet vaikuttavat paljon virtausten suuruuteen.

Tulevista huoltotöihin liittyvistä poikkeuksellisista vedenpinnan laskutoimenpiteistä tiedotetaan tulevaisuudessa erikseen.

 

Lisätietoja antaa:

Valvomopäällikkö Teemu Kerttula, UPM Energy, Sotkamon reitin sääntely, 040 180 1348.

 

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

 

UPM Energy

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme hiilidioksidivapaata sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. www.upmenergy.fi

 

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

 

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils