Sapsokosken kunnostustyöt alkavat elokuun toisella viikolla

Paikallisuutiset 29.7.2022 0.00 EEST

(UPM, Helsinki, 29.7.2022 klo 9.00) – Sapsokosken elinympäristökunnostus käynnistyy elokuun toisella viikolla. Vanhojen tukinuittoperkausten jäljiltä rännimäisen koskialueen kunnostuksella voidaan luoda koko Sapsokosken alueelle edellytykset lohikalojen luontaisen elinkierron palauttamiseksi. UPM:n vuonna 2020 poistama Sapsokosken pato avasi vaelluskaloille yli 20 kilometrin vesistöketjun, josta löytyy ainakin 12 koskipaikkaa. Kainuun kalatalouskeskuksen kunnostussuunnitelman mukaan töiden arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa.

Konetyönä tehtävässä Sapsokosken alueen kunnostuksessa hyödynnetään pääosin uomasta löytyviä soraikkoja, kiviä ja lohkareita, joita voidaan kaivaa esiin ja sijoittaa uomassa paremmin. Hyödyntämällä uoman omia sora- ja kiviaineksia edistetään kunnostuksen jälkeistä palautumista merkittävästi. Tällä menetelmällä myös kalojen pienpoikasille tärkeän pieneliöstön tuotanto käynnistyy huomattavan nopeasti.

Sapsokosken kunnostus tehdään yhteistyössä UPM Energyn, Fortumin, Kainuun kalatalouskeskuksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Kunnostuksen toteuttaa paikallinen yritys Koneurakointi Veljekset Hyvönen Oy.

Sapsokosken kunnostus on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa. Sen tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Tarpeettomiksi käyneiden patojen poistaminen ja vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostukset ovat tehokkaita tapoja suojella ja palauttaa luonnon monimuotoisuutta.

Tarjoamme median edustajille mahdollisuuden tutustua Sapsokosken kunnostukseen paikan päällä torstaina 11.8.2022 klo 9.00 alkaen. Osoite on Takalantie 3, Sotkamo.

 
Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö ja UPM:n vaelluskalaohjelman koordinaattori Mikael Rytkönen, UPM Energy, puh. 040 826 3636

 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy
UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme hiilidioksidivapaata sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils