Rankkasateet nostivat uudelleen Ontojärven pintaa ja uusi turvelautta hankaloittaa tilannetta

Paikallisuutiset 11.8.2023 11.00 EEST

(UPM Energy, 11.8.2023 klo 11.00) – Ontojärven veden pinta on tällä hetkellä erityisen korkealla. Vesitilannetta ovat hankaloittaneet keskiviikon ja torstain välisen yön rankkasateet. Sademäärä Kuhmon Apajan havaintoasemalla 8.–9.8. oli yhteensä 65,7 mm. UPM Energy pystyi laskemaan Ontojärven veden pintaa alkuviikon aikana aikaisemman turvelautan aiheuttaman vedenpinnan nousun korjaamiseksi, mutta rankkasateet nostivat järven vedenpinnan uudelleen korkealle.

Lisäksi keskiviikkona Kallioisen voimalaitoksen edustalle ilmaantui uusi turvelautta, mikä rajoittaa juoksutusta. UPM Energy ryhtyi poistamaan uutta turvelauttaa välittömästi, mutta poistotyön aikana vettä pystytään juoksuttamaan vain noin tulovirtaaman verran. Käytännössä Ontojärven pinta ei työn aikana nouse eikä laske. Juoksutusta lisätään heti, kun turvelautta saadaan poistettua. 

Ontojärven yläpuoliset järvet Lammasjärvi ja Lentua ovat nyt korkeimmillaan, ja Ontojärven tulovirtaama on huipussaan, noin 160 m³/s tasolla. Luku on erittäin poikkeuksellinen, sillä normaalisti tähän aikaan vuodesta tulovirtaama on noin 40 m³/s.

Aluehallintovirasto myönsi edellisen turvelautan ilmaantumisen jälkeen 2.8. UPM Energylle oikeuden poiketa tilapäisesti Ontojärven säännöstelyä koskevan lupaehdon ylimmästä korkeudesta. Poikkeuslupa on voimassa elokuun loppuun saakka.

Ontojärven korkean vedenpinnan aiheuttamista mahdollisista vahingoista pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti UPM Energyn vesivoimapäällikölle Pekka Pollari, pekka.pollari@upm.com. 

Lisätietoja antaa:
Vesivoimapäällikkö Pekka Pollari, puh. 0400 759200