Ontojärven pinta laskenut lupaehdon mukaiseksi

Paikallisuutiset 17.8.2023 9.00 EEST

(UPM Energy, 17.8.2023 klo 09.00) – UPM Energy on laskenut Ontojärven veden pintaa, joka on nyt lupaehdon mukaisessa korkeudessa. Vesitilannetta hankaloittivat Kallioisen vesivoimalaitoksen edustalle ilmestynyt uusi turvelautta sekä rankkasateet, jotka satoivat alueella viime viikolla.

Turvelautta saatiin poistettua perjantaina 11.8., minkä jälkeen juoksutusta pystyttiin lisäämään. Myös Ontojärven tulovirtaama on kääntymässä laskuun, mikä helpottaa tilannetta. Vesitilanteen takia virtaama tulee kuitenkin pysymään poikkeuksellisen suurena vähintään elokuun loppuun asti.

Aluehallintovirasto myönsi edellisen turvelautan ilmaantumisen jälkeen 2.8. UPM Energylle oikeuden poiketa tilapäisesti Ontojärven säännöstelyä koskevan lupaehdon ylimmästä korkeudesta. Perusteet poikkeamiseen liittyville toimenpiteille ovat nyt päättyneet ja pinta on palautettu lupaehtojen mukaiselle tasolle.

Ontojärven korkean vedenpinnan aiheuttamista mahdollisista vahingoista pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti 18.9.2023 mennessä UPM Energyn vesivoimapäällikölle Pekka Pollarille, pekka.pollari@upm.com.

 

Lisätietoja antavat:

Vesivoimapäällikkö Pekka Pollari, puh. 0400 759200

Ontojärven säännöstelystä vastaava johtaja Teemu Kerttula puh. 040 1801348