Toimia Kallioisen vesivoimalaitoksen turvelautan poistamiseksi jatketaan, UPM Energy on jättänyt hakemuksen Ontojärven säännöstelyn luparajasta poikkeamiseksi

Paikallisuutiset 1.8.2023 9.00 EEST

(UPM Energy, 1.8.2023 klo 9.00) – UPM Energyn toimenpiteet Ontojoella Kallioisen vesivoimalaitoksen yläaltaalle ilmaantuneen turvelautan siirtämiseksi ylös joesta jatkuvat vielä tänään. Turvelautta on maanantaina hinattu rantaan ja sitä on poistettu vedestä siitä lähtien. Arvion mukaan turvelautta saadaan kuluvan vuorokauden aikana suurimmalta osin poistettua.

Ontojoen molempien vesivoimalaitosten, Katerman ja Kallioisen, virtaama on kuitenkin jouduttu pysäyttämään siihen asti, kunnes turvelautta saadaan poistettua. Tämä nostaa Ontojärven vedenpintaa totuttua korkeammalle. UPM Energy on maanantaina toimittanut aluehallintoviranomaiselle lupahakemuksen koskien väliaikaista poikkeamista Ontojärven säännöstelyn ylärajasta turvelautasta aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Voimassa oleva säännöstelylupa sallii vähäisen poikkeaman säännöstelijästä riippumattomista tilapäisistä tekijöistä johtuen, mutta turvelautan poistotyön venyessä ylitys tulee olemaan suurempi.

Poikkeusluvalla mahdollistetaan turvelautan poisto ja Ontojärven pinnan lasku hallitusti aiheuttamatta haittaa alapuolisille vesistöille suuren virtaaman takia. Säännöstelyn ylärajan ylityksen ei odoteta aiheuttavan Ontojärvellä vahinkoa, koska lupaehdon ylärajan ylitys on vähäinen.

 

Lisätietoja antaa:

Vesivoimapäällikkö Pekka Pollari, puh. 0400759200