UPM Energylle myönnetty väliaikainen poikkeuslupa Ontojärven säännöstelyn ylärajasta, juoksutus aloitettu järven pintakorkeuden laskemiseksi

Paikallisuutiset 3.8.2023 10.50 EEST

(UPM Energy 3.8.2023 klo 10.50) – Ontojoella Kallioisen vesivoimalaitoksen yläpuolelle ilmaantuneen turvelautan poisto saatiin päätökseen myöhään tiistai-iltana ja juoksutus aloitettiin välittömästi työn valmistuttua. Ontojoen molempien vesivoimalaitosten, Katerman ja Kallioisen, virtaama jouduttiin pysäyttämään turvelautan poistotyön ajaksi, jolloin Ontojärven pinta pääsi nousemaan ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Ontojärven pinta kävi korkeimmillaan NN+159,28 m tasolla.

Aluehallintovirasto on myöntänyt UPM Energylle oikeuden poiketa tilapäisesti Ontojärven säännöstelyä koskevan lupaehdon ylimmästä korkeudesta siten, että säännöstelyn yläraja saa olla väliaikaisesti 31.8.2023 saakka enintään NN+159,40 m. Tämä yläraja on sama kuin kesä-heinäkuun yläraja. Tänään torstaina Ontojärven pinta on ollut NN+159,26 m korkeudella.

Ontojärven tulovirtaama on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Jotta vedenkorkeus saadaan laskettua voimassa olevien lupaehtojen mukaiselle tasolle, UPM Energy pitää Katerman ja Kallioisen vesivoimalaitosten juoksutusta nyt normaalia suurempana. Juoksutus tehdään siten, että pinnan korkeus laskee hallitusti. Veden pinnan korkeutta tarkkaillaan jatkuvasti. UPM Energy toimii läheisessä yhteistyössä viranomaisten ja muiden vesistöalueen säännöstelijöiden kanssa.

Ontojärven korkean vedenpinnan aiheuttamista mahdollisista vahingoista pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti UPM Energyn vesivoimapäällikölle Pekka Pollari, pekka.pollari@upm.com.

 

Lisätietoja antaa

Vesivoimapäällikkö Pekka Pollari, puh. 0400759200