UPM tukee vaellusesteiden purkamista Joutsan Rutajoella ja Lieksan Ala-Kelvänjoella

Lehdistötiedote 1.7.2024 12.00 EEST

Kuva Rutajoen Seinäkosken purettavasta padosta

UPM:n virtavesiohjelma jatkuu tänä kesänä kahden kohteen kunnostamisella. Molemmista puretaan vanhat padot ja koskialueet kunnostetaan. Esteiden purkamisen myötä Päijänteen järvitaimen pääsee nousemaan Rutajoella, Pielisen järvitaimen Ala-Kelvänjoella, ja jokien virtavesieliöstön elinympäristöt kohenevat.

Joutsan Rutajoen Seinäkosken kunnostustyöt alkavat elokuun ensimmäisellä viikolla. Vaellusyhteys Rutajoesta Rutajärveen palautetaan purkamalla Tammen myllyn pato. Kunnostuksessa kosken niskaa siirretään 16 metriä ylävirtaan ja kohta kynnystetään niin, että kalat ja virtavesieliöstö pääsevät liikkumaan sitä pitkin.

Lieksan Ala-Kelvänjoen kunnostustyöt alkavat heinä-elokuun vaihteessa. Myös Ala-Kelvänjoesta poistetaan vaellusesteenä ollut vanha myllypato ja rakennetaan uusi pohjapato, jonka yli kalat ja vesieliöstö pääsevät vapaasti liikkumaan. Purettavan myllypadon alapuolella olevaan luonnonmukaiseen koskeen tehdään kivikynnyksiä ja niiden väliin altaita, sekä mahdollisesti kutusoraikkoja.

”Rutajoki ja Ala-Kelvänjoki sijaitsevat lähellä UPM:n maita ja ovat siten hyviä kunnostuskohteita. UPM:n virtavesiohjelman tavoitteena on vapauttaa 500 kilometriä virtavesiä ja vesistöreittejä,” kertoo UPM Energyn ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen.

Molemmat kohteet saavat rahoitusta myös maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Joutsan Rutajoen hankkeessa on mukana myös WWF ja Metsähallitus. Joutsan Rutajoen purettava pato on yksityisellä maalla ja sinne kuljetaan yksityisessä omistuksessa olevan pihapiirin läpi, joten kohteella vierailu ilman lupaa on kielletty. Kohteessa on tarkoitus järjestää 13.8. mediapäivä, johon lähetetään kutsu myöhemmin.

Lieksan Ala-Kelvänjoen kohde sijaitsee Onni Turusen perikunnan kiinteistön alueella. Perikunnan lisäksi hankkeessa ovat mukana Vuonislahden osakaskunta, UPM Energy, Metsä Group, WWF, Olvi-säätiö, Lieksan kaupunki ja Pielisen-Karjalan kalatalousalue.

”Osakaskunta ja perikunta odottavat innolla projektin valmistumista. Alueen kunnostaminen tuo kalataloudellista hyötyä, mutta tekee myös historiallisesta myllyalueesta yhden Vuonislahden kylän upeista luontokohteista”, iloitsee hankkeen vetäjä ja perikunnan osakas Marja Sonninen.

UPM kunnostaa samalla vesialueella myös omien maidensa rajalla sijaitsevan pienemmän vaellusestekohteen. Kelvänjoen latvavesillä Korisevanjoessa sijaitseva tierumpu kunnostetaan syksyllä. Tierummun alapuolista osaa korotetaan kiviaineksella niin, että kalat ja muu virtavesieliöstö pääsevät liikkumaan uomaa pitkin.

Lisätietoja antaa:

Ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen, UPM Energy, puh. 040 826 3636

Kuvateksti: Joutsan Rutajoella puretaan kesän lopulla vanha pato.

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Energy

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme päästötöntä sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi käymme sähkömarkkinoilla kauppaa fyysisellä sähköllä ja sen johdannaisilla sekä vauhditamme alan kehitystä energiamurroksessa. www.upmenergy.fi

UPM 
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils.www.upm.fi