UPMEnergy
  • Energianhallintapalvelu

Toiminnan jatkuva kehittäminen

Energianhallintapalvelumme avulla hyödyt energian käytön optimoinnista ja kasvaneista tuottomahdollisuuksista, jotka saavutetaan ketterällä ja aktiivisella osallistumisella sähkömarkkinoille.

 

Tehokkuutta ja laatua teollisen kuluttajan energianhallintapalvelulla

Energiamarkkinan murros, energiajärjestelmän sähköistyminen ja uusiutuvien energialähteiden, kuten sääriippuvaisten tuuli- ja aurinkoenergian, määrän kasvu lisäävät sähkön hinnan vaihtelua ja sen aiheuttamia hintariskejä. Samalla ne luovat liiketoimintamahdollisuuksia energian tuotannon ja kulutuksen piikkejä tasaavalle toiminnalle. Industrial Energy Excellence -palvelun avulla teollinen sähkönkäyttäjä voi optimoida energiakäyttönsä sähkömarkkinatilanteen mukaan ja ansaita mukauttamalla sähkönkulutustaan sähköverkon tarpeiden perusteella.

Industrial Energy Excellence -palvelun avulla voit kehittää energianhallintasi tulevaisuuden vaatimusten tasolle ja ennustaa sähkönkulutuksesi reaaliaikaisesti. Palvelu takaa jatkuvan energiankäytön optimoinnin sekä aktiivisen sähkömarkkinoille osallistumisen ja tätä kautta pienentää sähkön hintariskejä.

 

Jatkuva optimointi

Energiankulutuksen jatkuva optimointi on palvelumme tärkeä elementti. Kun sähkömarkkinoiden ja tuotannon data yhdistetään, on mahdollista havaita ja hyödyntää kaikki sähkömarkkinoiden lyhyen ja pitkän tähtäimen mahdollisuudet. Kaikki energiakustannukset – sähkö, polttoaine, höyry ja lämpö – optimoidaan kokonaisuutena ilman osaoptimointia.

Lue lisää

 

Kaupankäynti suotuisimmilla markkinoilla

Palvelumme mahdollistaa taloudelliset säästöt joustavan kulutuksen ja energianhallinnan avulla. Voit mukauttaa sähkönkäyttöäsi vallitsevien sähkönhintojen mukaan ja vähentää taseriskiäsi jatkuvan ennusteen ja päivänsisäisen kaupankäynnin avulla. Lisäksi voit ansaita rahaa hyödyntämällä kulutusjoustomahdollisuuksiasi osallistumalla myös reservi- ja säätösähkömarkkinoille. Kauppaa käydään aina kuhunkin tilanteeseen suotuisimmilla markkinoilla.

kokeile säästölaskuria

Lue lisää

 

Toiminnan laatu

Meille toiminnan laatuun kuuluu keskeisesti päivittäisen energianhallinnan jatkuva kehittäminen ja arvon tuottaminen optimaalisella energiankäytöllä. Osaamisemme pohjaa toiminnan laadun kehittämiseen, jota olemme tehneet jo pitkään omilla tehtaillamme – jatkuva kehitys on osa yrityskulttuuriamme ja teollista DNA:tamme. Energiaeksperttimme yhdessä omien prosessiosaajiesi kanssa auttavat löytämään prosessisi energianhallintaan liittyvät joustomahdollisuudet ja parhaat markkinapaikat. Hoidamme energia-asiasi huippuluokan pilvipohjaisia IT-työkaluja hyödyntäen. Autamme sinua tekemään energiankäytön optimoinnista osan normaalia toimintaasi niin, että esimerkiksi sähkönkäytön ennusteet päivittyvät automaattisesti kellon ympäri.

Lue lisää

 

Riskien minimointi ennustamisella

Teollisen sähkönkäyttäjän taseriski syntyy sähkön kulutusennusteen ja todellisen kulutuksen välisestä erosta. Äkilliset häiriöt, kuten konerikot, voivat aiheuttaa suuriakin poikkeamia ennustettuun sähkönkulutukseen. Automatisoitu reaaliaikainen ennustaminen tukee fiksua päätöksentekoa ja lieventää riskejä. Jatkuva ennustaminen yhdistettynä reaaliaikaiseen kaupankäyntiin mahdollistaa nopean reagoinnin, jos kulutusennusteen ja todellisen kulutuksen välillä huomataan eroja. Tasapainottamalla nämä erot päivänsisäisillä markkinoilla minimoimme taseriskin.

Lue lisää

 

Palvelun käyttöönotto

Olemme tehneet Industrial Energy Excellence -palvelun käyttöönoton mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi.

 

1. Kartoitus

Tunnista potentiaalisi, 2 viikkoa

2. Konseptin todentaminen

Varmista potentiaalisi, 4 kuukautta

3. Toimeenpano

Lunasta potentiaalisi, jatkuva